Styrelsen 2016/2017

Du når styrelsen lättast genom att maila styrelsen@humlen.se

Ordförande:
Olof Wijnbladh

Kassör:
Maria Johansson

Sekreterare:
Alexandra Roupé

Ledamot:
Helena   Remnerud

Vice ordförande och  Ledamot:
Ingvar Rehbinder

Suppleant:
Lasse Eriksson

Suppleant:
Michael    Jerlin

Valberedning 2018
Johan    Matson
Malin    van    den    Tempel

Revisorer 2016/2017
Sara Königslehner
Linda Glännstam
Mehmet  Kulbay (suppleant)